გულმკერდის ჩონჩხი.

გულმკერდი ძვლოვანი ღრუა, რომელიც შემოსაზღვრულია ხერხემლის სვეტის გულმკერდის ნაწილით, ნეკნებითა და მკერდით. მას აქვს წაკვეთილი კონუსის ფორმა, რომელიც ფართო ფუძით მიმართულია ქვემოთ, წაკვეთილი მწვერვალით – ზემოთ. გულმკერდში განასხვავებენ წინა, უკანა და გვერდით კედლებს, ზემო და ქვემო ხვრელებს. წინა კედელს წარმოქმნის მკერდი და ხრტილოვანი ნეკნები. უკანა კედელი წინასთან შედარებით უფრო გრძელია [სრულად ნახვა]

onolimpic

ადამიანის ჩონჩხი.

ადამიანის სხეულში არჩევენ: თავს ტორსს კიდურებს თავის ჩონჩხს შეადგენს ქალა, რომელსაც ყოფენ ორ ნაწილად: ტვინის ქალა სახის ქალა ტორსის ჩონჩხს შეადგენს: ხერხემალი გულმკერდი მენჯი ყოველ კიდურში არჩევენ: სარტყელს თავისუფალ ნაწილს ზემო კიდურის სარტყელს ეკუთვნის ორი ძვალი: ლავიწი ბეჭის ძვალი ზემო კიდურის თავისუფალ ნაწილში არჩევენ სამ ნაწილს: პროქსიმალურს – მხარს შუა [სრულად ნახვა]

onolimpic

ოსტეოლოგია.

ანატომიის ნაწილს, რომელიც ძვლებს შეისწავლის ოსტეოლოგია ეწოდება. ძვლები წარმოადგენენ სხეულის რბილი ქსოვილების საყრდენს, რომლებიც კუნთებს მოჰყავთ მოძრაობაში; ისინი ერთმანეთს უკავშირდებიან სხვადასხვა სახის შეერთებებით და ქმნიან ერთ მთლიან სისტემას – ძვლოვან ჩონჩხს. გარედან ძვალი დაფარულია ძვლისაზრდელათი. მასში განასხვავებენ ორ შრეს – გარეთა და შიგნითა შრეებს. გარეთა, ანუ ფიბროზული შრე უფრო მდიდარია [სრულად ნახვა]

onolimpic

ხერხემლის სვეტი.

მოზრდილი ადამიანის ხერხემლის სვეტი შედგება 33 – 34 მალისაგან. ხერხემლის სვეტი იყოფა შემდეგ ნაწილებად: კისრის ნაწილი გულმკერდის ნაწილი წელის ნაწილი გავის ნაწილი კუდუსუნის ნაწილი. შესაბამისად, მალებს ყოფენ 5 ჯგუფად: კისრის მალები გულმკერდის მალები წელის მალები გავის მალები კუდუსუნის მალები. ხერხემლის სვეტის ნაწილები საგიტალურ სიბრტყეში ქმნიან ოთხ ფიზიოლოგიურ ნადრეკს – კისრის, [სრულად ნახვა]

onolimpic

თემა 1. ადამიანის ჩონჩხის თეორიული და ფუნქციონალური (ძვლების შეერთება) ანატომია.

ძვლების შეერთების კლასიფიკაცია: უწყვეტი და წყვეტილი ძვლების შეერთება, ნახევრად მოძრავი სახსრები. უწყვეტი შეერთებების ტიპები. სახსრები – წყვეტილი შეერთებები. სახსრების ძირითადი და დამხმარე წარმონაქმნები. სახსრების კლასიფიკაცია. სახსრების აგებულების და ფორმის კავშირი შესასრულებელ ფუნქციასთან. ძვლების შერთებებში / ადგილებში მოქნილობის/მოძრაობის განმსაზღვრელი ფაქტორები. სახსრები, მათი აგებულება. მკერდ – ლავიწის სახსარი, ლავიწ – აკრომიონის სახსარი, [სრულად ნახვა]