ვარჯიშების შერჩევა ქალის სხეულის აგებულების ტიპის მიხედვით.

ადრე ჩვენ დავყავით მამაკაცები სხეულის აგებულების მიხედვით (ეკტომორფი, მეზომორფი და ენდომორფი), რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ ქალებთან მიმართებაშიც, მაგრამ ქალის სხეული უფრო სპეციფიკურია და მისი კომპლექცია მოითხოვს კიდევ უფრო დეტალურ აღწერას.

თავიდანვე უნდა ავღნიშნოთ, რომ თქვენი დღევანდელი ფორმა გენეტიკის და ცხოვრების წესის შედეგია. ცხადია გენეტიკაში ცვლილების შეტანა ჩვენ ძალებს აღემატება, მაგრამ თავისუფლად შეგვიძლია შევცვალოთ ცხოვრების წესი, კერძოდ კვება და ფიზიკური აქტიურობა.

სტატიიდან თქვენ გაიგებთ თუ ქალების რამდენი ტიპის სხეულის აგებულება არსებობს ბუნებაში და როგორ უნდა ივარჯიშონ ქალებმა აგებულების გათვალისწონებით.

არსებობს ქალის სხეულის აგებულების 5 ტიპი, ეს არის:

1. მსხალის ფორმის;
2. ვაშლის ფორმის;
3. მართკუთხედის ფორმის;
4. ამოტრიალებული სამკუთხედის ფორმის;
5. ქვიშის საათის ფორმის;

როგორ უნდა გაარჩიოთ რომელი ტიპის სხეულის აგებულებას მიეკუთვნებით:

1. მსხალის ფორმის აგებულების ქალებს აქვთ ვიწრო მხრები, პატარა მკერდი, ვიწრო მკერდის უჯრედი, ბრტყელი მუცელი, საკმაოდ გამხდარი და კარგი ფორმის ხელები. ქალების ამ ტიპის აგებულების მინუსია ქვედა ნაწილი, რომელიც გამოირჩევა მძიმე, დიდი საჯდომით და მასიური ბარძაყებით. ცხიმიც გროვდება სხეულის ამ ნაწილებში. სწორედ ამ ტიპის ქალებს აწუხებთ ყველაზე მეტად ცელულიტი. აქვთ მოკლე ფეხები და არიან მხრებში მოხრილი, ამიტომ უნდა ეცადონ მუდმივად იყვნენ წელში გამართულები.

ამ ტიპის აგებულების ქალებმა უმჯობესია განავითარონ სხეულის ზედა ნაწილი – მკერდი, ზურგი, მხრები და ხელები ანაერობული, ძალისმიერი ვარჯიშებით 8-10 გამეორების დიაპაზონში. მხრებში მოხრილობის გასასწორებლად უკანა მხარის და შუა ტრაპეციის გასავითარებელი ვარჯიშები. რაც შეეხება სხეულის ქვედა ნაწილს, თუ გაქვთ ცხიმი უმჯობესია აკეთოთ აერობული ვარჯიშები აქცენტით ქვედა სართულზე, ხოლო თუ მხოლოდ კუნთების ტონუსში მოყვანა ან გამკვრივება გინდათ, მინიმალური წონებით ვარჯიში 15-20 გამეორებაზე მეტი.

2. ვაშლის ფორმის აგებულების ქალებს აქვთ საშუალო სიმაღლე, ვიწრო მხრები, ფართო მკერდის უჯრედი და დიდი მკერდი, ვიწრო ბარძაყები და საკმაოდ ბრტყელი დუნდულები. არ აქვთ გამოკვეთილი წელი, გვერდები და მკერდი თითქმის თანაბარი. სამაგიეროდ აქვთ გამხდარი, კარგი ფორმის ხელები და ფეხები. მათი მთავარი პრობლემაა გამოკვეთილი წელის არ ქონა. სწორედ ამ ადგილებში, წელსა და მუცელზე გროვდება როგორც კანქვეშა ცხიმი, ასევე ვისცილარული ცხიმი. ასეთი ტიპის ქალებს ხშირად აქვთ დაბალი კისერი და მსუქანი სახე.

მათთვის კარგია მაღალინტენსიური ინტერვალური ვარჯიში. აუცილებელია რეგულარული კარდიო დატვირთვა. წელის გამოსაყვანად კარგია რგოლით ვარჯიში (ჰულა-ჰუპი). მათ მუდმივად უნდა აკეთონ პრესის სხვადასხვა ვარჯიშები.

ძალისმიერი ვარჯიშები მიმართული უნდა იყოს ფეხებზე, რათა სხეულის ქვედა ნაწილი გაუთანაბრდეს ზედა ნაწილს. ფეხების გასავითარებლად კარგია ჩაჯდომები, გამართული ფეხებით შტანგის ამოწევა, ფეხების გაშლა-მოკეცვა, ფეხის წინ გადადგმა განტელებით, ფეხების ჟიმი პლატფორმაზე. გამეორებები 8-10 – ის ფარგლებში.

3. მართკუთხედის ფორმის აგებულება შემდეგნაირია:

ამ ტიპის აგებულება აქვთ ქალების უმრავლესობას. ამ ფორმის ქალებს აქვთ სპორტული აღნაგობა (ბიჭური შესახედაობა), მკერდის, წელის და ბარძაყების გარშემოწერილობა თითქმის თანაბარი. მთავარი დამახასიათებელია ბრტყელი დუნდულები. ამ ტიპის ქალებს აქვთ მაღალი მეტაბოლიზმი და ძნელად იმატებენ მასაში. მთავარი უპირატესობაა კარგი ფორმის გრძელი ფეხები.

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციონ სიმძიმეებით ვარჯიშს და კვებას. ვარჯიში უნდა იყოს ინტენსიური და ხანმოკლე, არ უნდა გაგრძელდეს დიდხანს. თანაბრად უნდა განავითარონ მხრები, ზურგი და ფეხები. უმჯობესია მძიმე ბაზისური ვარჯიშები: ჩაჯდომები, ჟიმები და ყველანაირი ამოწევები. გამეორებები 8-10, მასის მომატებისათვის.

ვარჯიშის დროს უნდა მოერიდონ კარდიო ვარჯიშებს. უმჯობესია გამოიყენონ სტეპპერი. ვინაიდან ცხიმი უგროვდებათ წელის გარშემო ვარჯიშის დროს აქცენტი უნდა გადაიტანონ წელის არეზე და ფეხებზე. წელის გამოსაყვანად კარგია რგოლით ვარჯიში (ჰულა-ჰუპი). მათ მუდმივად უნდა აკეთონ პრესის ვარჯიშები, პლანკა და გვერდითი პლანკა.

4. ამოტრიალებული სამკუთხედის ფორმის აგებულება: განიერი მხრები (მხრები გაცილებით განიერია ვიდრე ბარძაყები), განიერი მკერდის უჯრედი, საშუალო ან დიდი ზომის მკერდი, კარგი ფორმის ფეხები. მთავარი მინუსი – წელი არ არის გამოკვეთილი და პატარა დუნდულები. აქვთ ვიწრო ბარძაყები და ბრტყელი საჯდომი. ცხიმი უგროვდებათ მუცლის არეში და სხეულის ზედა ნაწილში.

ამ ტიპის აგებულების ქალებმა უმჯობესია განავითარონ სხეულის ქვედა ნაწილი, რომ გაუთანაბრონ ზედა ნაწილს. ბარძაყების და საჯდომის გასავითარებლად კარგია ჩაჯდომები, გამართული ფეხებით შტანგის ამოწევა, ფეხების გაშლა-მოკეცვა, ფეხის წინ გადადგმა განტელებით, ფეხების ჟიმი პლატფორმაზე საკმაოდ დიდი წონებით. გამეორებები 8-10 – ის ფარგლებში. ცხიმის დასაწვავად და ფეხების გასამსხვილებლად კარგია სტეპპერი. სარბენი ბილიკი დახრილი კუთხით გამოდგება კალორიების დასაწვავად. სხეულის ზედა ნაწილისთვის სიმძიმეების გარეშე, ძირითადად ტრენაჟორებით ვარჯიში.

5. ქვიშის საათის ფორმის აგებულება:

ეს არის მიმზიდველი და ლამაზი ტიპის აგებულება, რომელიც ყველაზე მეტად მოსწონთ მამაკაცებს. ასევე ყველაზე კარგი ტიპის აგებულებაა ბოდიბილდინგისა და ფიტნესისათვის. ამ ტიპის აგებულების ქალებს აქვთ პროპორციული ზედა და ქვედა ნაწილი (მკერდის და ბარძაყების გარშემოწერილობა თანაბარია), წვრილი წელი და მრგვალი ფორმის დუნდულები. სხეულის ზედა ნაწილი გრძელი და ლამაზი ფორმის ფეხების პროპორციულია.

სხეულის ფორმების შესანარჩუნებლად საჭიროა კარდიო დატვირთვების და ძალისმიერი ვარჯიშების შეთავსება. ცხიმი უგროვდებათ ყველგან, მაგრამ მათთვის ადვილია ცხიმის მოცილება. ვარჯიშის ძირითადი ამოცანა უნდა იყოს კუნთების ტონუსში მოყვანა. დაბალანსებული ვარჯიშების პროგრამა სხეულის ყველა კუნთებისათვის საკმარისია ლამაზი ფორმების შესანარჩუნებლად.

არსებობს კიდევ ერთი ტიპის, სახაზავის ფორმის აგებულება:

ამ ტიპის ქალები არიან ძალიან გამხდრები და აქვთ მართკუთხედის ტიპის ფორმები.

მათ უნდა იზრუნონ საერთო კუნთის მასის ზრდაზე, როგორც სხეულის ზედა, ასევე ქვედა ნაწილებში. სამაგიეროდ მათ ადვილად შეუძლიათ დაიყენონ მუცლის კარგი პრესი. მასის მომატებისთვის შეიძლება მოუწიოთ სპორტული კვების მიღება.

იმედია ეს სტატია დაგეხმარებათ სწორად განსაზღვროთ სხეულის აგებულების რომელ ტიპს განეკუთვნებით და ამის მიხედვით შეადგენთ თქვენთვის სასარგებლო სავარჯიშო პროგრამას.

ავტ. ირაკლი კენჭოშვილი – ფიტნეს-ცენტრ „თიდანის“ პერსონალური მწვრთნელი.

⭐ ⭐ ⭐ ვისაც გინდათ ჩემი პირადი მეთვალყურეობის ქვეშ ვარჯიში, უნდა მოხვიდეთ ფიტნეს-ცენტრ „თიდანი + “ – ში

მის. პოლიტკოვსკაიას ქ. 4 (ყოფილი ჯიქიას ქუჩა) მეტრო სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან 300 მეტრში, ან დამიკავშირდეთ ტ. 5 93 39 02 23

ჩემი სხვა სტატიები ქალებზე შეგიძლია ნახო http://tidani.ge/?cat=31

თუ მოგეწონა ეს პოსტი, გაუზიარე მეგობრებს და არ დაგავიწყდეს ჩემი ფეისბუქის გვერდის “ფიტნეს-ინსტრუქტორის რჩევები” – ის დალაიქება.

Facebook Comments

კომენტარის დატოვება