რა არის ანაბოლიზმი, კატაბოლიზმი და მეტაბოლიზმი.

Katabolizm-i-anabolizm

მეტაბოლიზმი, ანუ ნივთიერებათა ცვლა არის ქიმიური რეაქციების ერთობლიობა, რომელიც მიმდინარეობს ცოცხალ ორგანიზმში სიცოცხლის შესანარჩუნებლად. ნებისმიერ ცოცხალ ორგანიზმს არსებობისთვის (სუნთქვისთვის, ტემპერატურისა და გულისცემის შესანარჩუნებლად) სჭირდება ენერგია. მეტაბოლიზმს ყოფენ ორ სტადიად: ყველა პროცესი, რომელიც მიმართულია ახალი ნივთიერებების შესაქმნელად, არის ანაბოლიზმი. ანაბოლიზმის დროს (პლასტიკური ცვლა) სინთეზირდება საკუთარი რთული ნივთიერებები, რაზეც იხარჯება ენერგია (ასიმილაცია). [სრულად ნახვა]

onolimpic

როგორ დავაჩქაროთ მეტაბოლიზმი/ნივთიერებათა ცვლა.

7afb3f68

ჩვენს ორგანიზმში მუდმივად მიმდინარეობს ქიმიური პროცესები. ჩვენ ვიღებთ საკვებს, ის იშლება მარტივ შემადგენელ ნივთიერებებად, რომლებსაც ორგანიზმი გამოიყენებს თავისი სიცოცხლისუნარიანობის შესანარჩუნებლად. ენერგიის ნაწილს ჩვენი ორგანიზმი ხარჯავს მაშინვე, ნაწილს აგროვებს მარაგის სახით. ვერც ერთი უჯრედი ვერ შეიქმნება ენერგიის გამოყენების გარეშე. იმისათვის, რომ ორგანიზმმა გადამუშავოს და აითვისოს საკვები პროდუქტები, ჩვენ ასევე გვჭირდება ენერგია, [სრულად ნახვა]