ამინომჟავები და ცილები. ცილების სტრუქტურა და ფუნქციები.

უჯრედის ყველაზე მნიშვნელოვან ორგანულ კომპონენტს წარმოადგენს ცილები. უჯრედში ცილის შემცველობა მერყეობს 50-დან 80 %-მდე. ცილები მაღალმოლეკულური ორგანული შენაერთია, რომელიც შედგება ნახშირბადის, წყალბადის, ჟანგბადის და აზოტისგან. ცილის შემადგენლობაში ასევე შედის გოგირდი, ზოგიერთ ცილაში შედის ფოსფორი. ცილებს შეიცავს უჯრედის ჩონჩხი, ანუ შიდა კარკასი, რომელიც აძლევს უჯრედებს ფორმას და რომლითაც ხორციელდება ტრანსპორტირება. უჯრედების [სრულად ნახვა]

onolimpic

გლუტამინი.

გლუტამინი სხვა ამინომჟავებივით მონაწილეობს ცილის მშენებლობის ყველა პროცესში. ამ ამინომჟავას ორგანიზმი თავად გამოიმუშავებს, ასევე იღებს გარედან საკვები პროდუქტიდან. ჩვეულებრივი ადამიანისთვის ეს რაოდენობა საკმარისია, ხოლო ბოდიბილდერებისთვის საჭიროა დამატებით მიიღონ გლუტამინის შემცველი პრეპარატები. ის მონაწილეობას იღებს კუნთოვანი მასის ანაბოლურ პროცესებში. როგორც კი ორგანიზმი განიცდის დიდ ფიზიკურ დატვირთვას, იწყებს გლუტამინის მრავალჯერად გამომუშავებას, რათა [სრულად ნახვა]