ქვემო კიდურის ჩონჩხი.

vjec8

ქვემო კიდურის ძვლები: 1. ქვემო კიდურის სარტყელი. 2. ქვემო კიდურის თავისუფალი ნაწილის ჩონჩხი. ქვემო კიდურის სარტყელს ეკუთვნის მენჯის ძვალი; თავისუფალი ნაწილი შედგება ბარძაყის ძვლისაგან, კანჭის ძვლებისაგან (დიდი წვივის ძვალი, და მცირე წვივის ძვალი), ტერფისაგან (უკანა ტერფი, წინა ტერფი, და ტერფის თითების ძვლები) ქვემო კიდურის სარტყელი. მენჯი. ორივე მენჯის ძვალი წინიდან [სრულად ნახვა]

onolimpic

ხერხემლის სვეტი.

g8t3g

მოზრდილი ადამიანის ხერხემლის სვეტი შედგება 33 – 34 მალისაგან. ხერხემლის სვეტი იყოფა შემდეგ ნაწილებად: კისრის ნაწილი გულმკერდის ნაწილი წელის ნაწილი გავის ნაწილი კუდუსუნის ნაწილი. შესაბამისად, მალებს ყოფენ 5 ჯგუფად: კისრის მალები გულმკერდის მალები წელის მალები გავის მალები კუდუსუნის მალები. ხერხემლის სვეტის ნაწილები საგიტალურ სიბრტყეში ქმნიან ოთხ ფიზიოლოგიურ ნადრეკს – კისრის, [სრულად ნახვა]