ამინომჟავები და ცილები. ცილების სტრუქტურა და ფუნქციები.

image15.1

უჯრედის ყველაზე მნიშვნელოვან ორგანულ კომპონენტს წარმოადგენს ცილები. უჯრედში ცილის შემცველობა მერყეობს 50-დან 80 %-მდე. ცილები მაღალმოლეკულური ორგანული შენაერთია, რომელიც შედგება ნახშირბადის, წყალბადის, ჟანგბადის და აზოტისგან. ცილის შემადგენლობაში ასევე შედის გოგირდი, ზოგიერთ ცილაში შედის ფოსფორი. ცილებს შეიცავს უჯრედის ჩონჩხი, ანუ შიდა კარკასი, რომელიც აძლევს უჯრედებს ფორმას და რომლითაც ხორციელდება ტრანსპორტირება. უჯრედების [სრულად ნახვა]

onolimpic

როგორ არ დავწვათ კუნთები კარდიო ვარჯიშის დროს.

1085

როგორც ვიცით ჩვენი ორგანიზმის პირველადი საწვავი არის ნივთიერება ატფ, რომელსაც ის ინახავს და იყენებს ენერგიის მისაღებად ვარჯიშის დროს. კარდიო დატვირთვა არის ისეთი ინტენსიურობის დატვირთვა, როდესაც ორგანიზმი ატფ-ს გამოიმუშავებს არა გლუკოზის, გლიკოგენის, ან კრეატინფოსფატის ხარჯზე, არამედ ცხიმოვანი მჟავების დაჟანგვით (ატფ-ის რესინთეზზე იხ. აქ). სწორედ ასეთი კარდიო დატვირთვის (იგულისხმება სირბილი, ელიფსური ტრენაჟორები, [სრულად ნახვა]

onolimpic

BCAA ამინომჟავები.

5126225_orig

BCAA (ამინომჟავები განშტოებული ჯაჭვებით) – კომპლექსი, რომელიც შედგება 3 შეუცვლელი ამინომჟავისაგან: ლეიცინი იზოლეიცინი ვალინი BCAA კუნთის ძირითადი საშენი მასალაა. ეს ამინომჟავები კუნთების მთელი ამინომჟავების 35%-ს შეადგენენ და იღებენ მნიშვნელოვან მონაწილეობას აღდგენის და ანაბოლიზმის პროცესებში. ასევე მათ აქვთ ანტიკატაბოლური მოქმედების უნარი. BCAA-ს არ შეუძლია ორგანიზმში სინთეზირება, ამიტომ ადამიანს ის შეუძლია მიიღოს [სრულად ნახვა]

onolimpic

რამდენი გრამი ნახშირწყალია საჭირო ძალისმიერი ვარჯიშის მერე.

prostye-uglevody-produkty

როგორც ცნობილია ძალისმიერი ვარჯიშის მერე უნდა მივიღოთ ნახშირწყლები, მაგრამ რამდენი? როგორც გამოკვლევებმა აჩვენა ცილების სინთეზისათვის ვარჯიშის შემდეგ მიღებული ნახშირწყლების ოპტიმალური რაოდენობა შეადგენს 30 გრ-ს. ჩატარებული ცდებიდან მეცნიერები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ვარჯიშის მერე მიღებული 30 გრ-ზე მეტი ნახშირწყლები და შესაბამისად აწეული ინსულინის დონე, არ აუმჯობესებს ცილების სინთეზს და უფრო მნიშვნელოვანია შეუცვლელი [სრულად ნახვა]