იზომეტრიული / სტატიკური ვარჯიშები.

იზომეტრიული ვარჯიშები – ეს არის ძალისმიერი ვარჯიშები, რომელთა დახმარებითაც ვარჯიშში ჩართული სხეულის ნაწილები მოძრაობის გარეშე აღწევენ კუნთების დაძაბულობას. ამ დროს კუნთის სიგრძე არ იცვლება, შესაბამისად არ გვაქვს მოძრაობა სახსარში. მაგალითად, თუ ცალი ხელით ავიღებთ განტელს და ავწევთ მხართან, ჩვენ დავინახავთ როგორ დამოკლდება და გამსხვილდება ბიცეპსის კუნთი. მუშაობის ამ რეჟიმს ეწოდება [სრულად ნახვა]