ნიშნავს თუ არა ვარჯიშის შემდგომი კუნთის ტკივილი კუნთის ზრდას?

ალბათ გაგიგიათ ცნობილი გამონათქვამი: No pain, no gain! არ არის ტკივილი, არ არის ზრდა. დიდი ხნის განმავლობაში ეგონათ, რომ კუნთების ზრდა განპირობებულია მათი მიკროტრავმებით, ანუ კუნთები ვარჯიშისგან იღებენ მიკროტრავმებს, აღდგენისას მიკროტრავმები ხორცდება და კუნთი მსხვილდება. აი სწორედ ამ ტრავმების შეხორცება ყოველი ვარჯიშის მერე უზრუნველყოფს კუნთის ზრდას. მიკროტრავმები იწვევენ კუნთის ტკივილს [სრულად ნახვა]

onolimpic

რისთვის არის საჭირო გაწელვები.

ხშირად ვარჯიშით დაკავებული ადამიანები ხან სიზარმაცის და ზოგჯერ დროის უქონლობის გამო, არ ასრულებენ ყველა საჭირო პროცედურას ვარჯიშის დაწყებამდე და ვარჯიშის დასრულების შემდეგ. იგულისხმება გახურება და გაწელვები. მათი აზრით, რა საჭიროა დროის დაკარგვა იმ ვარჯიშებზე, რომლებიც კუნთს არ ზრდის, რაშიც მწარედ ცდებიან. სტრეტჩინგი, ანუ სპეციალური ვარჯიშები გაწელვაზე მიმართულია კუნთის ელასტიურობის და [სრულად ნახვა]