სავარჯიშო პროგრამა დამწყები წოლჭიმელისთვის (ძალისმიერი პერიოდი).

ძალისმიერ პერიოდში ვმუშაობთ უშუალოდ ძალისმიერი მონაცემების განვითარებაზე. როგორც წესი ძალისმიერი პერიოდი მოდის გამძლეობაზე მუშაობის პერიოდის მერე. ამ პერიოდში: გამეორებების რაოდენობა არ უნდა აჭარბებდეს ექვსს, გამეორება 4-6; მისვლების რაოდენობა 3-6; სავარჯიშო წონები 55-85%; აწევების რაოდენობა კვირაში საშუალოდ 320. ვარჯიშების უმრავლესობა უნდა გაკეთდეს ამ სავარჯიშო წონების ფარგლებში, ვინაიდან თუ წონა იქნება ნაკლები, [სრულად ნახვა]