ძალისმიერი წოლჭიმის შესრულების ტექნიკის დახვეწა.

წოლჭიმის შესრულების ტექნიკის დახვეწა როგორც წესი სრულდება მსუბუქ ვარჯიშებზე, სადაც წონები არ აჭარბებს მაქსიმუმის 40%-ს. თქვენ შეიძლება ვიღაცამ გითხრათ, რომ აზრი არ აქვს ტექნიკის დახვეწას დაბალ წონებზე, რადგან მძიმე წონებზე მაინც ვერ დაიცავთ ტექნიკას. ამაზე გეტყვით, რომ მსუბუქ ვარჯიშებზე ათლეტს შეუძლია წონის დაძლევიდან მთელი ყურადღება გადაიტანოს ტექნიკურ ნიუანსებზე, მათ დახვეწაზე. [სრულად ნახვა]

onolimpic

ძალისმიერი წოლჭიმის შესრულების ტექნიკა.

ვარჯიშის შესრულების მთლიანი მოძრაობა მიზანშეწონილია დავყოთ ფაზებად. 1. პირველი ფაზა. წინა სასტარტო პოზიციის მიღება. წინა სასტარტო პოზიციის სწორად მიღების ფაზა უზრუნველყოფს წოლჭიმისთვის ათლეტის მაქსიმალურად ხელსაყრელი სასტარტო პოზიციის მიღებას. მოსამზადებელ ფაზაში დაშვებული შეცდომები შეუძლებელია გამოსწორდეს უშუალოდ ვარჯიშის შესრულების დროს. ყურადღება მივაქციოთ სწორ სასტარტო პოზიციას: ბეჭები შეერთებულია, საყრდენი წერტილები მოდის ტრაპეციებზე და [სრულად ნახვა]