ხერხემლის სვეტი.

მოზრდილი ადამიანის ხერხემლის სვეტი შედგება 33 – 34 მალისაგან. ხერხემლის სვეტი იყოფა შემდეგ ნაწილებად: კისრის ნაწილი გულმკერდის ნაწილი წელის ნაწილი გავის ნაწილი კუდუსუნის ნაწილი. შესაბამისად, მალებს ყოფენ 5 ჯგუფად: კისრის მალები გულმკერდის მალები წელის მალები გავის მალები კუდუსუნის მალები. ხერხემლის სვეტის ნაწილები საგიტალურ სიბრტყეში ქმნიან ოთხ ფიზიოლოგიურ ნადრეკს – კისრის, [სრულად ნახვა]