ამინომჟავები და ცილები. ცილების სტრუქტურა და ფუნქციები.

უჯრედის ყველაზე მნიშვნელოვან ორგანულ კომპონენტს წარმოადგენს ცილები. უჯრედში ცილის შემცველობა მერყეობს 50-დან 80 %-მდე. ცილები მაღალმოლეკულური ორგანული შენაერთია, რომელიც შედგება ნახშირბადის, წყალბადის, ჟანგბადის და აზოტისგან. ცილის შემადგენლობაში ასევე შედის გოგირდი, ზოგიერთ ცილაში შედის ფოსფორი. ცილებს შეიცავს უჯრედის ჩონჩხი, ანუ შიდა კარკასი, რომელიც აძლევს უჯრედებს ფორმას და რომლითაც ხორციელდება ტრანსპორტირება. უჯრედების [სრულად ნახვა]

onolimpic

თავბრუსხვევა ვარჯიშის დროს.

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ხართ ჯანმრთელი და ვარჯიშის დროს გეხვევათ თავბრუ, მიზეზი შეიძლება იყოს სამი: პირველი ეს არის ჟანგბადის ცუდი მიწოდება, ჰიპოქსია – მდგომარეობა, როდესაც მთელი ორგანიზმი, ან მისი ნაწილი განიცდის ჟანგბადის ნაკლებობას. რომელიც გამოწვეულია დარბაზების ცუდი ვენტილაციით, ან არ მუშაობენ კონდენციონერები, დარბაზში ბევრია ხალხი და არ ანიავებენ კარგად. ინტენსიური [სრულად ნახვა]