ძალის პიკზე გასვლა წოლჭიმში.

მოდით ჯერ გავერკვეთ რა იგულისხმება ძალის პიკზე გასვლაში. ძალის პიკზე გასვლა ეს არის სავარჯიშო პერიოდი, რომელიც საშუალებას აძლევს სპორტსმენს სწრაფად გაზარდოს ძალისმიერი მაჩვენებლები და მოახდინოს თავისი ფიზიკური პოტენციალის მაქსიმალური რეალიზება შეჯიბრებაზე. პირველ რიგში ეს არის მისვლებში გამეორებების განსაზღვრული რეჟიმი. გამეორებები ბაზისურ და სპეციალურ დამხმარე ვარჯიშებში შეადგენს 2 – 3-ს, ხოლო [სრულად ნახვა]

სავარჯიშო პროგრამა დამწყები წოლჭიმელისთვის (ძალისმიერი პერიოდი).

ძალისმიერ პერიოდში ვმუშაობთ უშუალოდ ძალისმიერი მონაცემების განვითარებაზე. როგორც წესი ძალისმიერი პერიოდი მოდის გამძლეობაზე მუშაობის პერიოდის მერე. ამ პერიოდში: გამეორებების რაოდენობა არ უნდა აჭარბებდეს ექვსს, გამეორება 4-6; მისვლების რაოდენობა 3-6; სავარჯიშო წონები 55-85%; აწევების რაოდენობა კვირაში საშუალოდ 320. ვარჯიშების უმრავლესობა უნდა გაკეთდეს ამ სავარჯიშო წონების ფარგლებში, ვინაიდან თუ წონა იქნება ნაკლები, [სრულად ნახვა]

ვარჯიში წოლჭიმში სისწრაფეზე.

სისწრაფეზე ვარჯიში უმჯობესია დავიწყოთ წინასწარი დაღლის გარეშე, ამიტომ ვარჯიშს ვიწყებთ ყველაზე დინამიური ვარჯიშით. ამ კომპლექსში ასეთი ვარჯიშია იატაკიდან ფეთქებადი აზიდვები პლატფორმაზე/შემაღლებაზე. 1. ფეთქებადი აზიდვები 10*3; 2. ფეთქებადი აზიდვები 5*1; 3. წოლჭიმი ჯაჭვებით 60%*3*5; 4. წოლჭიმი 70%*3*5; 5. ტრიცეპსი ბლოკზე 6*6; 6. ფრანგული ჟიმი 6*6. 1. პირველი ვარჯიში სრულდება 10 მისვლა [სრულად ნახვა]

ძალისმიერი წოლჭიმის შესრულების ტექნიკის დახვეწა.

წოლჭიმის შესრულების ტექნიკის დახვეწა როგორც წესი სრულდება მსუბუქ ვარჯიშებზე, სადაც წონები არ აჭარბებს მაქსიმუმის 40%-ს. თქვენ შეიძლება ვიღაცამ გითხრათ, რომ აზრი არ აქვს ტექნიკის დახვეწას დაბალ წონებზე, რადგან მძიმე წონებზე მაინც ვერ დაიცავთ ტექნიკას. ამაზე გეტყვით, რომ მსუბუქ ვარჯიშებზე ათლეტს შეუძლია წონის დაძლევიდან მთელი ყურადღება გადაიტანოს ტექნიკურ ნიუანსებზე, მათ დახვეწაზე. [სრულად ნახვა]

ძალისმიერი წოლჭიმის შესრულების ტექნიკა.

ვარჯიშის შესრულების მთლიანი მოძრაობა მიზანშეწონილია დავყოთ ფაზებად. 1. პირველი ფაზა. წინა სასტარტო პოზიციის მიღება. წინა სასტარტო პოზიციის სწორად მიღების ფაზა უზრუნველყოფს წოლჭიმისთვის ათლეტის მაქსიმალურად ხელსაყრელი სასტარტო პოზიციის მიღებას. მოსამზადებელ ფაზაში დაშვებული შეცდომები შეუძლებელია გამოსწორდეს უშუალოდ ვარჯიშის შესრულების დროს. ყურადღება მივაქციოთ სწორ სასტარტო პოზიციას: ბეჭები შეერთებულია, საყრდენი წერტილები მოდის ტრაპეციებზე და [სრულად ნახვა]