პრესის ვარჯიში ,,პლანკა”.

პლანკა არის მუცლის პრესის ვარჯიში, რომელიც ერთი შეხედვით თითქოს მარტივი ვარჯიშია, მაგრამ ტექნიკურად სწორად – რთული შესასრულებელია. როგორ სრულდება ვარჯიში სწორად: თავი, ხერხემალი, საჯდომი და ფეხები უნდა იყოს ერთ ხაზზე. მაქსიმალურად დაჭიმეთ მუცლის პრესი, უყურეთ პირდაპირ, არ დაუშვათ თავი დაბლა და არც ზევით აწიოთ, ასე დაგეღლებათ კისერი. საჯდომიც არ აწიოთ [სრულად ნახვა]

onolimpic

იზომეტრიული / სტატიკური ვარჯიშები.

იზომეტრიული ვარჯიშები – ეს არის ძალისმიერი ვარჯიშები, რომელთა დახმარებითაც ვარჯიშში ჩართული სხეულის ნაწილები მოძრაობის გარეშე აღწევენ კუნთების დაძაბულობას. ამ დროს კუნთის სიგრძე არ იცვლება, შესაბამისად არ გვაქვს მოძრაობა სახსარში. მაგალითად, თუ ცალი ხელით ავიღებთ განტელს და ავწევთ მხართან, ჩვენ დავინახავთ როგორ დამოკლდება და გამსხვილდება ბიცეპსის კუნთი. მუშაობის ამ რეჟიმს ეწოდება [სრულად ნახვა]