ქვემო კიდურის ჩონჩხი.

ქვემო კიდურის ძვლები: 1. ქვემო კიდურის სარტყელი. 2. ქვემო კიდურის თავისუფალი ნაწილის ჩონჩხი. ქვემო კიდურის სარტყელს ეკუთვნის მენჯის ძვალი; თავისუფალი ნაწილი შედგება ბარძაყის ძვლისაგან, კანჭის ძვლებისაგან (დიდი წვივის ძვალი, და მცირე წვივის ძვალი), ტერფისაგან (უკანა ტერფი, წინა ტერფი, და ტერფის თითების ძვლები) ქვემო კიდურის სარტყელი. მენჯი. ორივე მენჯის ძვალი წინიდან [სრულად ნახვა]

ადამიანის ჩონჩხი.

ადამიანის სხეულში არჩევენ: თავს ტორსს კიდურებს თავის ჩონჩხს შეადგენს ქალა, რომელსაც ყოფენ ორ ნაწილად: ტვინის ქალა სახის ქალა ტორსის ჩონჩხს შეადგენს: ხერხემალი გულმკერდი მენჯი ყოველ კიდურში არჩევენ: სარტყელს თავისუფალ ნაწილს ზემო კიდურის სარტყელს ეკუთვნის ორი ძვალი: ლავიწი ბეჭის ძვალი ზემო კიდურის თავისუფალ ნაწილში არჩევენ სამ ნაწილს: პროქსიმალურს – მხარს შუა [სრულად ნახვა]