მკერდის და ზურგის ვარჯიში შესვენება-პაუზის განსხვავებული მეთოდის გამოყენებით.

მკერდი. მკერდის კუნთების კარგად განვითარება შესაძლებელია მხოლოდ განტელების ჭიმით. ოღონდ განტელებით ვარჯიში მკერდზე განსხვავდება შტანგით წოლჭიმისგან. აქ არ გამოგვადგება მრავალი მისვლა წონების მომატებით, როგორც შტანგით წოლჭიმშია. განტელებით ჭიმი მოითხოვს განსხვავებული მეთოდით ვარჯიშს, ერთ-ერთი მეთოდია შესვენება-პაუზის მეთოდი. აი როგორ სრულდება ეს ვარჯიში: ვარჯიში სრულდება ერთი მისვლით, აიღეთ ისეთი წონის განტელები, რომლითაც [სრულად ნახვა]

onolimpic

ვარჯიშების ინტენსივობის სხვადასხვა მეთოდები.

1. პირამიდა. ვარჯიშის შესრულებისას ყველა მისვლაზე წონის ცვლილება. ყველაზე გავრცელებული ვარიანტია ყოველ მისვლაზე წონის მომატება და იმავდროულად გამეორების შემცირება.მაგალითად: დავუშვათ ვაკეთებთ წოლჭიმს, 100კილოგრამით 12 გამეორებას.105 *10110*8115*6120*4 2. შემობრუნებული პირამიდა. ამ შემთხვევაში ვიწყებთ მაქსიმალური წონიდან და ყოველ მისვლაზე წონას ვაკლებთ და გამეორებას ვზრდით. მაგ: 120*4115*6110*8105*10100*12 3. ჩიტინგი. შეგნებულად ვარჯიშის ტექნიკის დამახინჯების [სრულად ნახვა]